Konferencja „Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami”

Konferencja „Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”
Rejestracja partnerów KSOW – http://ksow.pl

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na konferencję pn. „Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami” oraz towarzyszące konferencji warsztaty pt. „Życie rodziny pszczelej”, „Choroby pszczół”, „Właściwe stosowanie pestycydów”.

Konferencja i warsztaty odbędą się 12 sierpnia 2018 r. w siedzibie Oddziału w Zarzeczewie, ul. Nizinna  9, Włocławek.

Głównym celem realizacji projektu jest zaangażowanie naukowców, pszczelarzy, rolników i właścicieli ogrodów i ogródków w podejmowaniu inicjatyw, których efektem będzie ochrona rodzin pszczelich przed chorobami i skutkami niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, co przyczyni się do wzrostu plonów, zachowania bioróżnorodności, różnorodności genetycznej roślin, a tym samym do rozwoju obszarów wiejskich.

 

Program konferencji przedstawia się następująco:

Godz. 11.00 – Rozpoczęcie konferencji, wprowadzenie – przedstawienie poruszanych problemów – mgr inż. Stanisław Piątkowski, KPODR w Minikowie

Godz. 11.15 – 12.15 – Stan rodzin pszczelich w Polsce oraz rola pszczół w przyrodzie – prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Godz. 12.15 – 12.35 – Przerwa kawowa

Godz. 12.35 – 13.35 – Jak właściwie leczyć warrozę, błędy, które popełniają pszczelarze podczas leczenia – dr hab. n. wet. Krystyna Pohorecka, Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy

Godz. 13.35 – 14.35 – Właściwy dobór i stosowanie pestycydów na plantacjach – dr Grzegorz Pruszyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Poznań

Godz. 14.35 – 15.05 – Podsumowanie i dyskusja

Godz. 15.05 – Obiad

 

Warsztaty zaplanowaliśmy dla trzech grup liczących maksymalnie 20 osób. Każda z grup weźmie udział w trzech, następujących po sobie warsztatach:

Grupa I

Godz. 10.00 – 12.00 – warsztat – życie rodziny pszczelej

Godz. 12.15 – 14.15 – warsztat – choroby pszczół

Godz. 14.30 – 16.30 – warsztat – właściwe stosowanie pestycydów

Grupa II

Godz. 10.00 – 12.00 – warsztat – choroby pszczół

Godz. 12.15 – 14.15 – warsztat – właściwe stosowanie pestycydów

Godz. 14.30 – 16.30 – warsztat – życie rodziny pszczelej

Grupa III

Godz. 10.00 – 12.00 – warsztat – właściwe stosowanie pestycydów

Godz. 12.15 – 14.15 – warsztat – życie rodziny pszczelej

Godz. 14.30 – 16.30 – warsztat – choroby pszczół

 

Zapraszamy pszczelarzy, rolników, właścicieli ogrodów i ogródków, dzieci i młodzież, uczestników Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata.