XXXIV Wojewódzki Dzień Pszczelarza 2017

XXXIV Wojewódzki Dzień Pszczelarza 2017

     Zapraszamy na Wojewódzki Dzień Pszczelarza, który odbędzie się w 20 sierpnia 2017 roku, w Zarzeczewie, w godzinach od 10.00 do 17.00. Będą mogli Państwo zakupić nie tylko miód, ale również pierzgę, pyłek pszczeli, mleczko pszczele, propolis, kit pszczeli, wyroby z pszczelego wosku, miody pitne. Przy stoiskach producentów regionalnych produktów kulinarnych oraz rękodzielników będą mogli Państwo również dokonać zakupów. Zapraszamy do udziału w konkursach i warsztatach. Czynne będą punkty gastronomiczne, a występy zespołów tanecznych i muzycznych umilą Państwu czas spędzony w Zarzeczewie.

     Operacja Wojewódzki Dzień pszczelarza realizowana jest w ramach działania nr 4 PROW 20014-2014 „Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem”.

     Do Zarzeczewa dojadą Państwo autobusem linii nr 9. Gości korzystających z nawigacji proszę o wpisanie adresu: Włocławek, ul. Nizinna 9. Dla odwiedzających Zarzeczewo własnymi środkami lokomocji przygotujemy bezpłatny parking.

     Celem głównym realizacji operacji jest promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez uświadomienie jej beneficjentom związku pomiędzy rozwojem pszczelarstwa, ochroną rodzin pszczelich, plonowaniem upraw, a zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców wsi w kierunku podejmowania inicjatyw w tym zakresie. W operacji będzie uczestniczyło około 2 tys. osób, wśród których będą mieszkańcy terenów wiejskich, pszczelarze, a także mieszkańcy okolicznych miast: Włocławka, Torunia, Płocka, Lipna, Aleksandrowa, Rypina, Radziejowa. Planowane działania mają za zadanie realizację celu operacji.

 Celami szczegółowymi operacji są:

– odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem poprzez zainteresowanie beneficjentów pszczelarstwem i zachęcenie ich do zakładania pasiek. Ekonomiczna wartość zapylania przez owady pszczołowate wykracza ponad produkcję rolniczą, ponieważ pszczoły zapylają nie tylko rośliny uprawne. Zapylanie przez pszczoły zapewnia równowagę między gatunkami, kontroluje erozję gruntów, wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka i zwiększa wartość jego dochodów. Pszczoły zapylają rodzime gatunki roślin, które dostarczają żywności dziko żyjącym konsumentom, stanowiącym nieodłączny element naturalnego ekosystemu.

– zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez promocję pszczelarstwa i prozdrowotnego działania produktów pasiecznych. Planowane działania mają na celu zachęcenie uczestników do zakładania nowych pasiek i rozwój już istniejących. Zakładanie i rozwój  pasiek pozwoli utworzyć nowe miejsca pracy i przyczyni się do redukcji bezrobocia na terenach wiejskich.

     W wyniku realizacji operacji około 2 000 osób, poprzez przeczytanie ulotki, poszerzy swoją wiedzę dotyczącą  właściwości prozdrowotnych miodu i produktów pasiecznych. Ulotki będą rozdawane przez hostessy zatrudnione w ramach kosztów własnych podczas trwania opisywanych wydarzeń składających się na Operację. Pszczelarze uczestniczący w konkursie na najlepiej przygotowane do sprzedaży stoisko „Najlepsza ekspozycja”, nabędzie umiejętności promocji i sprzedaży podczas targów, festynów, jarmarków itp. wydarzeń, produktów pszczelich. Poprzez prowadzenie sprzedaży bezpośredniej miodu pszczelarze zostaną zachęceni do nawiązania kontaktów społecznych i ekonomicznych z konsumentami, a konsumenci (około 2000 osób) przekonają się do dokonywania zakupów bezpośrednio u producentów w regionie zamieszkania.  Osoby biorące udział w „Konkursie wiedzy pszczelarskiej” zweryfikuje posiadaną wiedzę dotyczącą gospodarki pasiecznej, roli pszczół w środowisku, zagrożeniach dla populacji pszczoły miodnej, sposobów jej ochrony oraz właściwościach prozdrowotnych produktów pasiecznych. Pszczelarze przystępujący do konkursu „Miód sezonu” oraz pozostali pszczelarze zostaną zmotywowani do poszukiwania i wykorzystania pożytków oddalonych od pasieki i uzyskania różnorodnych gatunków miodów.

     Realizacja zadań pobudzi przedsiębiorczość wśród uczestników i zachęci do rozważenia możliwości pozyskania dochodu poprzez prowadzenie gospodarstwa pasiecznego.

Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl

 

Pobierz:

Plakat

Regulamin

Karta zgłoszenia