Dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu 2019

W związku z bardzo dużą ilością telefonów do Biura dotyczącą dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu pragniemy poinformować, iż informacja podana na stronie była w celu zapoznania się z formą dofinansowania.W terminach określonych w programie o złożenie wniosków zobowiązane będą Związki zrzeszające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowych informacji udzielać będą Prezesi…