Stanisław Maklakiewicz

ŚP kol. Stanisław Maklakiewicz

koło pszczelarzy Lipno

pas10

W dniu 24.02.2013 środowisko pszczelarskie straciło bezpowrotnie wielkiego społecznika, który przez wiele lat pełnił funkcje w Zarządzie Regionalnego Związku Pszczelarzy we Włocławku. Bardzo długo pełnił funkcje Prezesa Koła Pszczelarzy w Lipnie, którą przejął po śmierci swojego ojca. Kol. Stanisław swym zaangażowaniem w organizacji dobrze zasłużył się pszczelarstwu. Za wkład pracy był wielokrotnie odznaczany odznaczeniami pszczelarskimi. Niech Cię Św. Ambroży przyjmie do grona swoich pszczelarzy.