Zarząd

Janusz Lambarski

Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku

tel. 604 326 054

Edward Stefaniak

V-Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku

tel. 602 731 050

Mirosław Orliński

Sekretarz Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku

tel. 502 826 079

Andrzej Błaszczyk

Skarbnik Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku

tel. 668 982 203

Jan Tatkowski

Członek Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku

tel. 605 990 820

Włodzimierz Pszczoliński

Zastępca Członka Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku

tel. 508 342 587

Józef Krzeszewski

Zastępca Członka Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku

tel. 504 576 730

Komisja rewizyjna

Aleksander Koss

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku

tel. 600 351 167

Jerzy Cieślak

Członek Komisji Rewizyjnej Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku

tel. 668 982 203

Sławomir Jankowski

Członek Komisji Rewizyjnej Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku

tel. 508 440 060

Andrzej Zgórzyński

Zastępca Członka Komisji Rewizyjnej Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku

tel. 604 841 465